Schůze výboru SVJ Říjen 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Přechod TV vysílání na normu DVB-T2
 2. Opravy ventilů topení
 3. Příprava shromáždění SVJ
 4. Výměna vodoměrů

Usnesení

 1. Obyvatelé jsou informování o přechodu TV vysílání na normu DVB-T2 a že STA je na tuto normu připravena. Letáky jsou hozeny do schránek a informace je vystavena na Internetu.
 2. Opravy ventilů si každý vlastník hradí a pro malý zájem výbor nebude objednávat hromadnou opravu. Kontaktujte prosím společnost INMES na čísle 602 774 185 nebo 724 958 523. Případně je možné napsat na adresu servis@inmes.cz
 3. Termín shromáždění SVJ je určen na středu, 27. 11. 2019 od 18:30. Sejdeme se v přízemí domu.
 4. Začátkem ledna 2020 dojde k výměně vodoměrů teplé a studené vody. Firmu vybere a objedná výbor SVJ. Výměnu vodoměrů hradí vlastníci bytu. Platbu firmě zprostředkuje SVJ.

Schůze výboru SVJ Září 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Hasící přístroj v přízemí
 2. Deratizace
 3. Oprava odsávání
 4. Komunikace mezi obyvateli domu
 5. Topná sezóna

Usnesení

 1. Při preventivní požární kontrole byl nalezen vadný hasící přístroj. Paní Dezortová zajistila jeho výměnu. 
 2. Proběhla výměna návnad v technické podlaží domu. Nebyl nalezen žádný uhynulý hlodavec. Situace je uspokojivá.
 3. Pan Novák provedl opravu vzduchotechniky
 4. Výbor se v poslední době setkává se zvýšeným počtem požadavků na řešení běžných sousedských sporů. Tyto požadavky jsou vznášeny bez jakékoliv předchozí snahy o domluvu mezi sousedy. Výbor tímto žádá, aby se obyvatelé domu pokusili o vzájemnou domluvu před kontaktováním výboru. Pokud nebude domluva možná, výbor bude danou věc řešit v souladu se stanovami SVJ.
 5. S nastávající topnou sezonou je třeba provést kontrolu kohoutů topných těles. Výbor žádá obyvatele domu, aby si kohouty nastavili na 3. stupeň. Případné problémy funkčností kohoutu a topných těles, prosíme, hlaste výboru.

Schůze výboru SVJ Květen 2019

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:15

Přítomni: Jiří Beneš, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Vyúčtování spotřeby SV v bytě 23
 2. Instalace žebříku na střechu domu
 3. Roční vyúčtování záloh

Usnesení

 1. Výbor se spojil s majitelem bytu a předběžně se dohodl na provedení zkoušky vodoměru. Metodika testu bude upřesněna.
 2. Pan Beneš s panem Komrskou instalují na střechu během následujícího týdne žebřík, který umožní pravidelnou údržbu antény.
 3. Vyúčtování záloh si nevyzvedlo 35 vlastníků bytů. Tato vyúčtování budou vhozena do schránek odpovídajících bytů. Na případné reklamace na nedoručení vyúčtování nebude brán zřetel.

Schůze výboru SVJ Duben 2019

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Havárie stoupačky TV
 2. Rekonstrukce domovních rozvodů (stoupaček)
 3. Výpadky televizního signálu
 4. Vyúčtování záloh za rok 2018
 5. Kontrola účetnictví za rok 2018

Usnesení

 1. Dne 26. 3. praskla stupačka TV a vytopila dva byty vč. dvou rozvaděčů elektrické energie a kanceláře SVJ. Pan Beneš zajistil nutné opravy. Událost ukazuje na nutnost provedení rekonstrukce domovních rozvodů.
 2. Výbor zajistí zpracování projektu rekonstrukce rozvodů, který je nutný k výběrovému řízení na realizace rekonstrukce
 3. Pan Beneš objednal servisní zásah odborné firmy
 4. Celkem 35 majitelů bytů si vyzvedlo vyúčtování záloh
 5. Výbor byl seznámen s ukončením kontroly účetnictví kontrolní komisí. Kontrolní komise nemá zásadní výhrady k vedení účetnictví a žádá doplnění některých údajů

Schůze výboru SVJ Březen 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Vlastní plynová kotelna
 2. Kryté stání pro kontejnery
 3. Čištění odsávání kuchyní
 4. Inspekční zpráva z revize výtahů
 5. Seřízení oken
 6. Tlačítko výtahu v přízemí domu
 7. Značení přechodu
 8. Schůzka s kontrolní komisí
 9. Daňové příznání SVJ
 10. Pojištění odpovědnosti členů výboru

Usnesení

 1. Předložená nabídka na projekt v ceně 5 000 000 Kč je pro výbor příliš nákladná a po technické stránce se jeví jako obtížně uskutečnitelná.Výbor se v dohledné době vlastní plynovou kotelnou v suterénu domu nebude zabývat.
 2. Pozemek pod  stáním kontejnerů patří magistrátu hl.m. Prahy. Pro vytvoření uzamykatelného stání je třeba vytvořit projekt a zajistit stavební povolení. Výbor bude kontaktovat samosprávu okolních domů, kde již mají nové stání za účelem zjištění podrobností.
 3. Výbor obdržel nabídku na čištění odsávání kuchyní od společnosti MONE s.r.o. v ceně 100 000 Kč vč. DPH. Jedná se o čištění ze střechy domu bez vstupu do bytů. Kvůli snížení požárního rizika výbor s nabídkou souhlasí.
 4. Inspekční zpráva konstatuje 3 provozní rizika.
  1. Osvětlení nástupišť
  2. Porušená instalace zařízení proti nekontrolovatelnému pohybu
  3. Upravit otvory v podlaze strojovny podle ČSN normy
  4. Pan Beneš projednal odstranění závad u firmy KONE.
 5. Podle požadavků přihlášených vlastníků proběhne seřízení oken 26. 3. 2019
 6. Za účelem výměny přivolávače výtahů v přízemí domu, bude nutná úprava jeho uložení. Pan Beneš zjišťuje možnosti.
 7. Pan Beneš zjistil možnosti zřízení přechodů u Vídeňské a Pod Krčským lesem
 8. Schůzka s předsedou kontrolní komise
  1. Požární preventista – upřesnění definice
  2. Kontrola vzduchotechniky
  3. Kontrola účetních dokladů
  4. Upřesnění dispozičního práva k účtům SVJ
  5. Kontrola dokladů za rok 2019 – příprava podkladů
 9. SBD Nový Domov vypracovalo daňové přiznání pro SVJ, bude nutné podepsat členy výboru
 10. Pan Komrska zjistí možnosti pojištění členů výboru

Schůze výboru SVJ Listopad 2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Příprava shromáždění vlastníků bytových jednotek
 2. Dotaz k instalaci venkovní žaluzie
 3. Opravy výtahů
 4. Revize hromosvodu

Usnesení

 1. Distribuce pozvánky na shromáždění. Příprava hlasovacích čísel. Diskuse k programu shromáždění.
 2. Výbor získal informace týkající se dotazu a předá je tazateli
 3. Z proběhlé kontroly výtahů vyplývá, že bude nutné vyměnit celkem 5 tlačítek v kabinách.
 4. V roce 2018 je potřeba nechat provést revizi hromosvodů. Pan Beneš zajistí potřebné a osloví odbornou firmu

Schůze výboru SVJ Říjen 2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Příprava shromáždění vlastníků bytových jednotek
 2. Projekt domovní kotelny
 3. Pravidelná kontrola plynového zařízení
 4. Otevírání oken na chodbách
 5. STA a norma vysílání DVB-T2

Usnesení

 1. Shromáždění se uskuteční ve středu 28. 11. 2018, 18:30 v přízemí domu. Pozvánka bude rozdána do schránek a vystavena na Internetu do 5. 11. 2018. Vaše podněty a připomínky prosím sdělte písemně výboru SVJ do 29. 10. 2018, aby je mohl do pozvánky zapracovat.
 2. Pan Beneš se spojil se zástupce společnosti SUAS Alternative, která projektuje kotelny pro bytové domy. Společnost na základě dodaných podkladů vypracuje předběžný návrh možného řešení.
 3. Pravidelná kontrola plynového zařízení domu proběhne dne 9. 11. 2018 od 15:00 do 19:00. Výbor žádá majitele aby zpřístupnili v daném termínu své byty.
 4. Výbor žádá obyvatele domu, aby na noc a v případě deště nebo větru, zavírali okna na chodbách. Zejména v 13. a 3. podlaží jsou okna dlouhodobě otevřena dokořán.
 5. STA bude do konce října upravena na příjem signálu v normě DVB-T2. Ujistěte se, že Vaše televize je schopna přijímat signál této normy. Úprava antény nezahrnuje převod signálu DVB-T2 do starších norem.

Schůze výboru SVJ Září 2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Omluven: Jiří Beneš

Program jednání

 1. Úprava STA na příjem televizního signálu DVB-T2
 2. Archivace účetnictních dokladů
 3. Členství v SBD Nový Domov
 4. Oprava odsávání z kuchyní
 5. Anonymní dopisy a výzvy
 6. Změny v bankovnictví

Usnesení

 1. Odborná firma zajistí úpravu STA na příjem nové normy signálu za částku cca 13 000,- Kč.
 2. SBD Nový Domov archivuje účetnictví našeho SVJ od roku 2002. Zákon ukládá povinnost archivovat doklady po dobu 5-ti let. Výbor SVJ souhlasí s navrhovanou skartací dokladů starších 5-ti let a vyčká na stanovisko kontrolní komise.
 3. Někteří majitelé bytů dostali dopis od SBD Nový  Domov s návrhem na ukončení členství. Výbor SVJ Ružinovská doporučuje členství ukončit, jelikož z něj v současné době neplynou žádné výhody ale pouze povinnosti. K ukončení členství je nutné zaslat žádost do 30. 11. 2018. Předvyplněná žádost je na druhé straně dopisu.
 4. Obyvatelé bytů 3+1 SZ hlásili problém s odsáváním kuchyní. Elektrikář zjistil problém s neustále sepnutým spínačem, který po čase vyřadí z funkčnosti časový spínač. Výbor SVJ žádá majitele bytů, aby zkontrolovali stav vypínačů a ujistili se, že vypínač není trvale sepnut. V současné době je odsávání opět funkční. Při příštím obdobném problému bude nutné provést kontrolu vypínačů v bytech.
 5. Výbor SVJ žádá všechny pisatele dopisů a výzev aby se pod své zprávy podepisovali. Věříme, že ve slušné společnosti není podpis ostudou. Výbor SVJ nebude na anonymní podněty reagovat.
 6. Pan Beneš a paní Dezortová navštívili ČSOB za účlem podpisu nových smluvních podmínek pro vedení elektronického bankovnictví.

Schůze výboru SVJ Červen 2018

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:45

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska, Jan Červenka, Pavla Doležalová

Program jednání

 1. Setkání s kontrolní komisí
  1. Požadavek na získání ročního výpisu z účtu v elektronické podobě (csv, xls)
  2. Kontrola spotřeby vody, tepla a elektřiny
  3. Smlouvy s dodavateli
  4. Účetní doklady
  5. Shromáždění vlastníků bytových jednotek
 2. Společná TV anténa
 3. Údržba topné soustavy
 4. Schůze Výboru SVJ během července a srpna

Usnesení

 1. Kontrolní komise se sešla s výborem SVJ za účelem probrání kontroly účetnictví
  1. Výbor zjistí možnosti exportu dat z banky
  2. Výbor zajistí měsíční odečet spotřeby elektroměrů výtahů a společných prostor
  3. Výbor předloží všechny smlouvy ke kontrole
  4. Výbor dodá ke kontrole požadované doklady
  5. Termín shromáždění je předběžně určen na listopad 2018
 2. Pan Beneš oslovil odbornou firmu za účelem zjištění současného stavu STA a přípravy na nový standard vysíláni DVB-T2
 3. Pan Beneš osloví odbornou firmu za účelem odstranění netěsností topné soustavy
 4. Výbor SVJ se v měsíci červenci a srpnu nesejde z důvodu dovolených. Další pravidelná schůze se přesouvá na měsíc září.

Schůze výboru SVJ Květen 2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

9.5.2018

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

OMLUVEN: Daniel Komrska

Program jednání:

 1. Předání vyúčtování
 2. Odstranění poškození fasády domu
 3. Porušování domovního řádu

Usnesení: 

 1. Výbor konstatuje, že 19 vlastníků byt. jednotek si ještě nevyzvedli vyúčtování za rok 2017. Vyúčtování si MUSÍ vlastníci vyzvednout osobně na schůzi výboru  SVJ dne 4.6.2018.
 2. Grafiti na fasádě domu odborně odstranila firma KM služby.
 3. Výbor SVJ žádá vlastníky byt. Jednotek o dodržování Domovního řádu čl. III. odst.7 – Ve společných prostorách musí být okna uzavřena, aby nedocházelo k prochlazování bytů sousedících svými zdmi u větracích oken. Větrání musí být provedeno krátkodobě s opětovným uzavřením oken.