Vyúčtování záloha 2018

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky bytových jednotek,že na schůzi výboru dne 1.dubna 2019 si mohou vyzvednout pro svou bytovou jednotku  Vyúčtování ročních záloh za rok 2018.

Pozvánka na shromáždění SVJ

Vážení majitelé bytových jednotek, zveme vás na pravidelné shromáždění SVJ .

KDY:

Dne 28.11. 2018 v 18.30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

přízemí domu Ružinovská 1227/16, Praha 4 – Krč

PROGRAM:

 1. Volba sčítací komise a zapisovatele.
 2. Finance
  1. Informace o hospodaření, viz. příloha č. 1 a hospodářském výsledku za rok 2017.
  2. Hlasování o odsouhlasení a převodu HV do fondu oprav.
  3. Stav účtů a fondu oprav.
  4. Informace o průběhu splácení úvěru.
 3. Volba člena kontrolní komise
 4. Informace o provedených opravách a seznámení s plánovanými opravami.
 5. Společné prostory domu v přízemí – změna na bytovou jednotku.
 6. Diskuse a usnesení.
 7. Ukončení shromáždění.

Pokud se nebudete moci zúčastnit shromáždění SVJ, využijte prosím plné moci (viz. přiložená pozvánka)
k Vašemu zastoupení.

Kontrola plynového zařízení Listopad 2018

Vážení majitelé bytů,

v pátek 9. 11. od 15:00 do 19:00 proběhne v našem domě kontrola plynového zařízení.

Zpřístupněte prosím v daném termínu vaše byty.

Více informací v přiložené pozvánce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služeb SBD Nový Domov

Výbor SVJ Ružinovská 1227 tímto vyzývá majitle bytů, aby ve vlastním zájmu udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služeb pro správní bytové družstvo Nový Domov (Maroldova 1449/8, 140 00 Praha 4).

SBD Nový Domov pro SVJ Ružinovská 1227 zajištuje řadu služeb včetně ročního vyúčtování zálohových plateb.

V případě neudělení souhlasu s vámi SBD Nový Domov nebude moci po 25. 5. 2018 komunikovat.

Souhlas je nutné zaslat Českou poštou, nebo osobně doručit do sídla družstva (sekretariátu ŘD).

Formulář pro udělení souhlasu je k dispozici zde:
GDPR_NovyDomov_3-2018

Vyúčtování ročních zálohových plateb 2017

Vážení majitelé bytů,

SBD Nový Domov nám doručilo vyúčtování ročních zálohových plateb za rok 2017 spolu s formulářem na souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služeb.

Tímto vás žádáme, abyste si v níže uvedených dnech vyzvedli oba dokumenty v kanceláři SVJ.

 • Pondělí, 16. 4. 2018, 18:30 – 20:00
 • Úterý, 17. 4. 2018, 18:30 – 20:00
 • Středa, 18. 4. 2018, 18:30 – 20:00

Odečet spotřeby vody

Vážení majitelé bytů,

ve dnech 3. – 5. ledna 2018 bude probíhat odečet spotřeby teplé a studené vody.

Žádáme o umožnění přístupu k vodoměrům.

Za výbor SVJ

Jiří Beneš, předseda výboru

Vniknutí do komůrek

Vážení obyvatelé,

někdo vnikl do prostor komůrek III a následně vypáčil jednu z kójí. K vniknutí došlo podle všeho otevřeným oknem. Okno je nepoškozené a na parapetu jsou stopy od bot.

Výbor tímto důrazně žádá všechny obyvatele domu, aby důsledně zavíraly okna a dveře ve společných prostorách domu.

Nedávejte zbytečně nenechavcům šanci.

 

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16

Vážení majitelé bytových jednotek, zveme vás na pravidelné shromáždění SVJ .

KDY:

Dne 17.5. 2017 v 18.30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

přízemí domu Ružinovská 1227/16, Praha 4 – Krč

PROGRAM:

 1. Volba sčítací komise a zapisovatele.
 2. Finance
  • a)  Informace o hospodaření, viz. příloha č. 1 a hospodářském výsledku za rok 2016.
  • b)  Hlasování o odsouhlasení a převodu HV do fondu oprav.
  • c)  Stav účtů a fondu oprav.
  • d)  Informace o průběhu splácení úvěru.
 3. Návrh na zvýšení příspěvku do fondu oprav, viz. příloha č. 2
 4. Volba členů výboru SVJ pro následující období.
 5. Volba členů kontrolní komise (kandidát: Ing. Jan Červenka)
 6. Informace o provedených opravách a seznámení s plánovanými opravami.
 7. Společné prostory domu v přízemí – změna na bytovou jednotku.
 8. Diskuse a usnesení.
 9. Ukončení shromáždění.

Pokud se nebudete moci zúčastnit shromáždění SVJ, využijte prosím plné moci (viz. zadní strana pozvánky) k Vašemu zastoupení.

Pozvánka včetně příloh je ke stažení zde.

Kandidatura do výboru a kontrolní komise

Vážení členové SVJ,

Blíží se shromáždění vlastníků jednotek, na kterém se bude volit výbor a kontrolní komise.

Zvažte tedy prosím svoji kandidaturu do výboru a kontrolní komise a v případě zájmu písemně kontaktuje stávající výbor SVJ do 24. 4. 2017.

Vyzvednutí stanov

Výbor SVJ Ružinovská 1227 vyzývá všechny vlastníky bytových jednotek,kteří si ještě nevyzvedli nové Stanovy a Domovní řád,že tak mohou učiniti každé první pondělí v měsíci v kanceláři výboru SVJ od 18,30 hod. do 20,00 hod.

Za výbor SVJ

Jiří Beneš
předseda výboru