Provozní informace na Červen

Výbor SVJ informuje, že ve dnech 2.-11.června 2017 bude předseda výboru SVJ v zahraničí.

V případě nutnosti se obracejte na ostatní členy výboru SVJ.

Členská schůze Květen 2017

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16, Praha 4

Dne: 17.5.2017 Místo konání: Ružinovská 1227/16, Praha 4 Shromáždění je usnášení schopné. Přítomno je 50 vlastníků s vlastnickým podílem 59,65 %

Volba zapisovatele: zvolena paní Ivana Dezortová – 100% souhlas Volba sčítací komise: zvoleni pan Václav Sháněl – 100 % souhlas pan Karel Streit – 100% […]

Schůze výboru SVJ Květen 2017

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

9. 5. 2017

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

OMLUVEN: Daniel Komrska

Program jednání:

Příprava shromáždění SVJ Příprava podkladů pro kontrolní komisi Nedodané plné moci spolumajitelů bytových jednotek

Usnesení:

Výbor připravil veškeré potřebné dokumenty a prodiskutoval program na shomáždění […]