Provozní informace na měsíc květen

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky a nájemce bytů na nutnost po skončení topné sezony (31.5.2016) nastavit termoregulační ventily topení na stupeň 5. Vzhledem k tomu,že předseda výboru SVJ bude od 27.5 do 5.6.2016 mimo republiku,obracejte se v případě potřeby na místopředsedu a člena výboru SVJ.

Schůze výboru SVJ Květen 2016

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227 2. 5. 2016

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:15

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

Nové stanovy Dotazy k rozúčtování odběru tepla Reklamace vyúčtování spotřeby studené vody Přeplatky vyúčtování

Usnesení

Pan Komrska byl pověřen výrobou 100 kopií nových stanov včetně domovního řádu. Stanovy […]