Značení vstupních dveří bytů

Výbor SVj vyzývá všechny vlastníky bytů, kterří si vyměnili hlavní vstupní dveře do bytu, aby tyto své dveře označili orientačním číslem bytu tak, jak to bylo před jejich výměnout. Je to nutné pro orientaci pracovníků České pošty.

Schůze výboru SVJ Duben 2016

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227 4. 4. 2016

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:30

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

Připomínky paní Kamarádové k vyúčtování za rok 2015 Výběrové řízení na výměnu hlavního rozvodu teplé vody Značení bytů Plánování shromáždění SVJ Oprava okapu stříšky na zadním vchodem, který […]

Převzetí vyúčtování za rok 2015

Vlastníci jednotek, kteří nebyli zastižení při předávání vyúčtování za rok 2015, ho najdou ve svých schránkách.

Vyúčtování za rok 2015

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky bytů, kteří budou žádat vrácení přeplatků z vyúčtování za rok 2015, musí do konce dubna 2016 před svoji žádost (č. bytu, jméno vlastníka a číslo bankovního spojení) výboru SVJ. Přeplatky budou vráceny během měsíců července a srpna. Přeplatek ve výši měsíčního nájmu se nevyplatí zasílat a bude použit k zaplacení červnového […]