Otevírání oken u schodů

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a obyvatele bytů, aby v chladných dnech nenechávali otevřená okna na schodištích domu.

Děkujeme za pochopení

Nevyhazujte věci z oken

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů, aby nevyhazovali z oken bytů nedopalky, zbytky rostlin z květináčů a další věci a tak neznečišťovali okolí domu a novou fasádu našeho domu.

Děkujeme za pochopení.

Úklid na chodbě

Výbor SVJ upozorňuje majitele jízdního kola zamčeného u zábradlí ve 13. patře na porušování Požárního řádu a žádá o okamžité odstranění.

Dále žádá majitele odloženého kufru v 10. patře, aby také tuto překážku uklidil.

V případě neuposlechnutí budou tyto předměty vyklizeny.

Otevírání oken v prosklené stěně

Výbor SVJ žádá všechny obyvatele domu, aby neotevírali pravá okna u bytů 2+1 a při větrání levými okny se postarali o jejich zpětné uzavření a nenechávali je otevřená celých 24 hodin.

Zvýšená kriminalita

Vzhledem ke zvýšené kriminalitě na sídlišti Krč (jde o přepadávání starších občanů, vykrádání bytů apod.), žádá výbor SVJ všechny obyvatele domu (včetně dětí), aby striktně dodržovali Domovní řád, zejména čl. 9. odstavec 1 – kontrolovali uzavření dveří při odchodu nebo příchodu, odstavec 2. – nepouštěli do domu cizí osoby.

Každý obyvatel tohoto domu má vlastní […]

Schůze Výboru SVJ Listopad 2014

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227 3. 11. 2014

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Daniel Komrska

Program jednání Seznámení paní Uchytilové s jednáním výboru SVJ ve věci rušení nočního klidu Projednání provozních záležitostí s panem Fraňkem Revize plynového rozvodu Zdražení prodeje čipů od vchodových dveří Usnesení […]